ALGOL logotip


Firma:
ALGOL, poslovno in finančno svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma:
ALGOL d.o.o.
Sedež: Bičevje 5, Ljubljana


Matična številka: 2155028
Št. reg. vpisa: 1/42892/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Ustanovitev:
20. september 2005
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR


Davčna številka: SI26781441
Zavezanec za DDV: DA
Transakcijski račun IBAN: SI56 0202 1025 5350 375 (Nova LB)